Към Началната Страница
Home Page
Карта на Сайта
Българска версия
English version
 
ТИВОН Пропъртис ЕООД
Условия за ползване на сайта
Политика за конфиденциалност
Информация за контакт

ТИВОН ПРОПЪРТИС ЕООД

бул. Ген. Тотлебен № 28,
ет. 3, офис 2, София 1606,
България

Тел..: 02 952 38 05
Факс: 02 952 38 06

е-мейл:

office@tivonproperties.com

Политика за конфиденциалност в отношение на информацията на сайта
Тази политика за запазване на конфиденциалността на информацията е приложима по отношение на този сайт и не се отнася непременно и за посочените сайтове като връзки в Сайта на "ТИВОН Пропъртис" ЕООД в глобалната мрежа. Приканваме Ви да се запознаете с политиката за запазване на конфиденциалността на информацията, която се отнася за сайта, който разглеждате. Ако не сте съгласни с тази политика за конфиденциалност в отношение на информацията, умоляваме Ви да не ползвате този сайт.

Чрез осъществяване на достъп до този сайт Вие изразявате съгласието си със условията на тази политика за запазване на конфиденциалността на информацията.

Автоматично събирана информация (не от личен характер)

"ТИВОН Пропъртис" ЕООД се придържа към защитаването на личната информация на посетителите на страниците и в мрежата. Необходимо е да се отбележи, че ние може да предоставиме обобщена статистическа информация за нашите клиенти, локализация, характера на трафика, технология, както и свързана със сайта информация на утвърдени трети страни, но такава статистическа информация няма да включва никаква информация, позволяваща идентифициране на личността.

Лична информация

С оглед на отговаряне на Вашите въпроси, във връзка с изпълнението на Вашите искания, може да се наложи да Ви попитаме относно определена лична информация, като например, името Ви, адреса, адреса на електронната Ви поща, както и за телефонния Ви номер. Ние може да използваме подобна информация за предоставяне на отговори на Вашите въпроси или за осъществяване на контакт с Вас по електронната поща или телефона, за да Ви информираме за нови продукти, услуги или промоции, които могат да бъдат предложени от нас. Ако поръчате даден продукт, поискате определена услуга или изпратите някакъв материал за този сайт, на нас може да ни се наложи да влизаме във връзка с Вас относно допълнителна информация, която да се изисква за обработването или изпълнението на Вашата поръчка и/или заявка за услуга. Обаче, освен ако не е било предизвикано от съответното законодателство, ние няма да предоставяме тази информация на трети страни без Вашето разрешение, освен когато това е необходимо във връзка с изпълнението на вашата поръчка и с удовлетворяването на Вашите заявки. Освен това, с настоящето Вие предоставяте на "ТИВОН Пропъртис" ЕООД правото да обменя каквато и да било информация, която е била предоставена от вас, с другите поделения на "ТИВОН Пропъртис" ЕООД във връзка с предназначенията, описани по-горе.
В допълнение към информацията от личен характер, която Вие може да ни предоставите, този сайт може да използва технология, която да ни дава възможност да събираме определени технически данни, като например, за Вашия адрес според протокола на Интернет (IP), операционната система на Вашия компютър, типа на Вашия браузер, характера на трафика в мрежата, както и адресите на каквито и да било цитирани страници в мрежата.
Сигурност
Необходимо е да отбележите, че винаги съществуват известни рискове във връзка с предоставянето на информацията от личен характер, независимо дали това се извършва лично, по телефона или с използването на Интернет, тъй като нито една система или технология не са абсолютно сигурни, защитени против манипулиране или нападения от страна на хакери. webRint.com са положили всички усилия за вземане на подходящи мерки за предотвратяване и минимизиране на рисковете от неоторизиран достъп, неправилно използване и неточности във връзка с вашата лична информация. Така например, ние използваме технологии за шифроване при събирането или пренасянето на информация, която има по-специални изисквания в отношение на сигурността.
Точност на събраната информация
По своя собствена инициатива или по Ваше искане "ТИВОН Пропъртис" ЕООД актуализира, коригира или заличава каквато и да била непълна, неточна или остаряла информация, която се съхранява от "ТИВОН Пропъртис" ЕООД във връзка с поддържането на този сайт.
Идентифициране на посетителя
Отвреме-навреме е възможно към Вашия персонален компютър да бъде изпращана информация, която да ни позволява да Ви идентифицираме. Такава информация е известна обикновено под названието "cookies". Чрез показване кога и по какъв начин нашите посетители използват този сайт, тази информация може да ни помогне да продължим да подобряваме нашия сайт. Ние ще използваме тези "cookies" само за преглеждане на тази информация съхранена във Вашия твърд диск, която е била поставена там от "cookies" от нашия сайт. Използването на такива "cookies" представлява индустриален стандарт и голям брой сайтове в мрежата ги прилагат. Тези "cookies" се запаметяват върху Вашия персонален компютър, а не в сайта. Ако Вие не желаете да получавате "cookies", или ако желаете да бъдете уведомявани когато те се поставят, Вие имате възможност да конфигурирате Вашия браузър да осъществява това, ако той предлага такава възможност.
Промени
Ние имаме право да променяме тази политика за запазване на конфиденциалността на информацията, както и да променяме, модифицираме или оттегляме достъпа до този сайт, или до съдържанието на неговите страници по всяко време, със или без предварително уведомяване.
Copyright © 2007 - TIVON Properties Ltd.
Всички права запазени.
Препоръчваме Ви да прочетете нашите
Условия за ползване на сайта.
Начало Условия Политика за конфеденциалност
 
Начало За Нас Новини Проекти Контакти Условия Карта на Сайта
Copyright © 2007. TIVON Properties Ltd. Всички права запазени!
Условия за ползване на сайта | Политика за конфиденциалност | Дизайн и Изграждане: webRint